Industrial Plast Brasov
INDUSTRIAL PLAST SRL BRAȘOV
DEPOZIT MATERIALE INSTALATII APA-GAZ-TERMICE-CANALIZARE-BRANSAMENTE-INDUSTRIALE
Scrie-ne acum

Termeni si conditii - Protectia datelor cu caracter personal - Politica cookies

Politica de confidentialitate

In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,Industrial Plast SRL aduce in atentia clientilor sai politica de confidentialitate a datelor cu carcter personal.

Informatii preliminare

Scopul acestei Politici de confidențialitate este stabilirea tipurilor de date pe care le prelucrăm (colectăm, utilizăm, partajăm), de ce le prelucrăm, în ce modalitate le prelucrăm, drepturile utilizatorului în temeiul GDPR și modalitatea în care se pot exercita aceste drepturi. În colectarea acestor informații, Industrial Plast SRL acționeaza în calitate de operator și, prin lege, suntem obligați să vă furnizăm aceste informații. Prin intermediul acestei politici, compania noastra stabileste respectarea principiului responsabilității prevăzut de GDPR, în special în ceea ce priveste echitatea si transparenta prelucrării datelor cu caracter personal.Rolul principal al transparenței prelucrării datelor este de a consolida încrederea utilizatorilor în procesele care îi afectează, oferindu-le posibilitatea de a înțelege si, atunci cand este necesar, de a contesta aceste prelucrări.

Definiții

„GDPR”, „RGPD” sau „Regulamentul” înseamnă REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor);

„Operatorul” sau „Noi” înseamnă Industrial Plast SRL, cu sediul în Brasov, B-dul Grivitei nr. 1K Județul Brasov, înmatriculată în Registrul Comerțului Brasov Nr. RC J08/768/1996, CUI : RO8523072

„Persoană vizată” reprezintă orice persoană fizică identificată sau identificabilă ale cărei date sunt prelucrate de către noi în calitate de operator, ca de exemplu angajati/candidati, clienți/furnizori, potențiali clienți sau vizitatori ai site-ului.

„Contractul” sau „Termenii și Condițiile” înseamnă înţelegerea consensuală la distanţă intervenită între utilizator şi noi, fără prezența fizică simultană a acestora.

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;

„Consimțământ” înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

„Date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”);

Ceilalți termeni utilizați în prezentul document au înțelesul conferit de GDPR și celelalte prevederi legale aplicabile.

Responsabilul cu protectia datelor

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecția Datelor) avem desemnat un responsabil cu protectia datelor . Pentru activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal societatea poate fi contactata folosind urmatoarele date de contact : email : office@industrialplast.ro , telefon 0749270462 .

Datele cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie și ele date cu caracter personal. Exemple de date cu caracter personal :un nume și prenume; o adresă de domiciliu; o adresă de

e-mail, cum ar fi prenume.nume@societate.com; un număr de act de identitate; date privind locația (de exemplu, funcția de date privind locația disponibilă pe un telefon mobil); o adresă de protocol de internet (IP); un identificator de modul cookie*; identificatorul de publicitate al telefonului dvs .

Industrial Plast nu va prelucra date care se referă la:originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate, sau orientarea sexuală , datele personale referitoare la infracțiuni sau condamnări penale,cu excepția cazului în care acest lucru este autorizat de legislația națională sau europeană.

Interes legitim- in situația în care utilizăm interesul legitim, efectuăm o analiză a interesului legitim (test de echilibrare) prin intermediul căreia punem în balanță interesul nostru și cel a persoanelor vizate. În situația în care prevalează interesele noastre, vom utiliza interesul legitim. În situația în care prevalează interesele persoanelor vizate, nu vom utiliza interesul legitim, iar în măsura în care nu reușim să identificăm un alt temei legal corect, nu vom efectua respectiva activitate de prelucrare.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal

Următoarele categorii de persoane pot fi destinatari legali ai datelor cu caracter personal prelucrate: persoana vizată, reprezentanţi legali ai persoanei vizate, autorităţi judecătoreşti, autorităţi publice,poliţie, terţi care sunt persoane interesate în a obţine date cu caracter personal şi care justifică un interes legitim în a avea acces la acest tip de informaţii.

Detaliile privind transferurile de date personale catre tari terte

Protecția conferită de Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD) însoțește datele în călătoria lor, ceea ce înseamnă că normele care protejează datele continuă să se aplice indiferent unde ajung aceste date. Acest lucru este valabil și când datele se transferă într-o țară care nu este membră a UE (denumită în continuare „țară terță”). Industrial Plast va tine cont ca datele cu caracter personal prelucrate sa nu fie transferate in afara Spatiului Economic European , decat in cazul in care teritoriul/tara unde urmeaza a fi transferate asigura un nivel adecvat de protectie a datelor cu caracter personal sau exista un temei legal pentru transfer sau vreo derogare specifica .

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679, ”datele cu caracter personal sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public,

în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, în conformitate cu articolul 89 alineatul (1), sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin tehnic și organizatoric adecvate prevăzute în prezentul regulament în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate („limitări legate de stocare”);”

Potrivit Regulamentului general privind protecția datelor, datele se păstrează într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele. Datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu instituirea unor garanții.

In cadrul Industrial plast SRL perioada de stocare a datelor are in vedere motivele pentru care societatea trebuie să prelucreze datele, precum și de eventuale obligații juridice de a păstra datele o perioadă fixă de timp (de exemplu, legile privind ocuparea forței de muncă, legile fiscale sau legile antifraudă naționale care impun păstrarea datelor cu caracter personal , durata garanției produselor etc.).

Vom păstra datele tale personale pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele, cu excepţia situaţiilor în care dispoziţiile legale prevăd sau ne obligă altfel. Societatea poate şterge datele tale personale atunci când consideră că nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate.

Datele cu caracter personal colectate sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens . De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.

Drepturile persoanei vizate

Persoana vizata are dreptul de acces la datele pe care societatea noastra le colecteaza si prelucreaza, dupa cum urmeaza:

-are dreptul de a obtine, la cerere ,in mod gratuit, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de aceasta.

-are dreptul de a i se oferi informatii referitoare la scopurile prelucrarii datelor sale cu caracter personal

-are dreptul de a i se comunica intr-o forma inteligibila datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii si informatii cu privire la originea datelor

-are dreptul de a primi informatii prinvind existenta dreptului de interventie asupra datelor si a dreptului de opozitie

-dreptul la rectificarea datelor – persoana vizata are dreptul de a cere ca datele personale

sa fie rectificate daca sunt inexacte sau invechite

-dreptul la stergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - persoana vizata are dreptul de a obtine stergerea datelor doar in situatia in care societatea nu este nevoita sa le pastreze din motive legale sau juridice.

-dreptul la restrictionarea prelucrarii – acest lucru inseamna ca prelucrarea datelor cu caracter personal este limitata. Industrial Plast SRL prelucreaza datele cu caracter personal doar in scopurile in care declarate , in functie de calitatea pe care o are persoana vizata si pentru buna desfasurare a activitatii firmei .

-dreptul de a se opune utilizării datelor lor personale în scopuri de comercializare directă;

-dreptul de a dezactiva cookies – persoana vizata are dreptul de a dezactiva modulele cookie.Setarile din browser-ele de internet sunt de obicei programate in mod implicit pentru a accepta module cookie ,dar puteti sa le reglati usor modificand setarile browser-ului. Multe module cookie sunt utilizate pentru a spori gradul de utilizare sau functionalitate a site-urilor web/aplicatiilor , prin urmare dezactivarea modulelor cookie va poate impiedica sa utilizati anumite parti ale site-ului.

-dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere compententa – persoana vizata are dreptul de a depune o plangere in fata Autoriitatii de Protectie a Datelor din tara de resedinta sau de domiciul pentru a contestat practicile de protectie a datelor oferite de Industrial Plast SRL.

Pentru a transmite solicitarile dumneavoastra privind datele cu caracter personal pe care le prelucreaza societatea noastra puteti folosi adresa de email : office@industrialplast.ro

Facem tot posibilul să stocăm în siguranță datele cu caracter personal și să le prelucrăm cu atenție. Nu oferim informații unor părți terțe fără a vă informa în conformitate cu prevederile legale. Nu luăm decizii exclusiv automate cu impact semnificativ asupra dvs.

Dacă se constata o încălcare a securității și există probabilitatea ca încălcarea să prezinte un risc pentru drepturile și libertățile unei persoane fizice, societatea va trebui să înștiințeze autoritatea de supraveghere fără întârzieri nejustificate, în termen de cel mult 72 de ore de la momentul la care ați luat cunoștință de încălcare , prin intermediul responsabilului cu protectia datelor .

Industrial Plast SRL trateaza cu seriozitate protectia datelor cu caracter personal si cauta in mod constant sa isi imbunatateasca metodele in care le putem proteja, tinandu-se la curent cu orice modificari cu privire la monitorizarea , urmarirea si utilizarea acestora.

Politica pentru vizitatorii site-ului sau  a adreselor detinute pe retelele de socializare

INDUSTRIAL PLAST SRL a adoptat prezenta Politică de utilizare a cookies, care împreună cu Politica de confidențialitate a firmei, creează cadrul de bună funcționare și utilizare a website-ului www.industrialplast.ro.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și respectarea dreptului la viață intimă, familială și privată, așa cum este el prevăzut în articolul 26 din Constituția României, Industrial Plast SRL a adoptat prezenta Politică de utilizare a cookies, care împreună cu Politica de confidențialitate a datelor creează cadrul de bună funcționare și utilizare a website-ului www.industrialplast.ro.

Website-ul lui Industrial Plast SRL utilizează în principal serviciile Google Analytics pentru a colecta informațiile standard legate de o sesiune de navigare pe site și detalii privind modelele de comportament ale vizitatorilor. Colectarea de informații se face prin intermediul unor module de tip cookies ale Google Analytics. Aceste module sunt menționate ca First Party Cookies și prezentate detaliat în secțiunea 3 – Cookie-uri utilizate pe website-ul www.industrialplast.ro.

De asemenea, mai sunt utilizate cookie-uri ale serviciilor Facebook, Youtube și Google Maps – identificate ca Third Party Cookies, pentru conectarea la aceste servicii și oferirea de conținut utilizatorilor prin intermediul lor. Modalitatea de utilizare a acestor cookie-uri este prezentată în secțiunea 3 – Cookie-uri utilizate pe website-ul www.industrialplast.ro

Ce este un cookie ?

Un cookie este un text special, de cele mai multe ori codificat, care este trimis unui navigator web de către serverul web și care este trimis înapoi de către navigator ori de câte ori website-ul este accesat, permițând astfel identificarea unui utilizator/dispozitiv. Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului.

Un "Internet Cookie" (termen cunoscut și ca "browser cookie" sau "HTTP cookie" sau pur și simplu "cookie") este un fișier de mici dimensiuni, format din litere și numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau alte echipamente ale unui utilizator de pe care se accesează internetul.

Cookie-ul este instalat prin solicitarea emisă de către un web-server unui browser (ex: Internet Explorer, Google Chrome, Mozzila Firefox, Safari, Opera) și este complet "pasiv" (nu conține programe software, viruși sau spyware și nu poate accesa informațiile de pe hard drive-ul utilizatorului). Un cookie este format din 2 părți: numele și conținutul sau valoarea cookie-ului. Mai mult, durata de existență a unui cookie este determinată; tehnic, doar webserver-ul care a trimis cookie-ul il poate accesa din nou în momentul în care un utilizator se întoarce pe website-ul asociat webserver-ului respectiv.

Cookie-urile în sine nu solicită informații cu caracter personal pentru a putea fi utilizate și, în cele mai multe cazuri, nu identifică personal utilizatorii de internet. Există 2 categorii principale de cookie-uri:

  • Cookie-uri de sesiune - acestea sunt stocate temporar în dosarul de cookie-uri al browser-ului web pentru ca acesta să le memoreze până când utilizatorul iese de pe web-site-ul respectiv sau închide fereastra browser-ului ( ex: în momentul logării/delogării pe un cont de webmail sau pe rețele de socializare).

  • Cookie-uri Persistente - acestea sunt stocate pe hard-drive-ul unui calculator sau echipament (și în general depinde de durata de viață prestabilită pentru cookie). Cookie-urile persistente le includ și pe cele plasate de un alt website decât cel pe care îl vizitează utilizatorul la momentul respectiv - cunoscute sub numele de 'third party cookies' (cookie-uri plasate de terți) - care pot fi folosite în mod anonim pentru a memora interesele unui utilizator, astfel încât să fie livrată publicitate cât mai relevantă pentru utilizatori.

Ce fel de informații sunt colectate ?

Serviciul Google Analytics este utilizat pentru a colecta informații precum numărul de vizitatori ai site-ului sau ai diferitelor pagini de interes, profilul acestor vizitatori – adresa IP a unui calculator, tipul de sistem de operare utilizat, tipul de dispozitiv de pe care a fost accesată o pagina, tipul și versiunea de browser utilizate, date demografice, dacă utilizatorul a ajuns pe una din paginile website-ului Industrial Plast SRL prin accesarea unui link extern.

Pentru informații legate de modul în care serviciul Google Analytics colectează și utilizează datele colectate s-au consultat următoarele resurse Web:

Politica de confidențialitate Google https://policies.google.com/privacy?hl=ro&gl=ZZ

Practicile Google Analytics privind datele și angajamentul de a proteja confidențialitatea și securitatea datelor https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=ro

Conform politicilor Google Analytics menționate: „Analytics oferă funcția anonymizelp în arhiva JavaScript ga.js și ga('set', 'anonymizeIp', true) în arhiva analytics.js, pentru a le permite proprietarilor de site-uri să solicite ca toate adresele IP ale utilizatorilor să fie ascunse în cadrul produsului.

Această funcție este proiectată pentru a ajuta proprietarii de site-uri să respecte politicile de confidențialitate sau, în unele țări, recomandările din partea autorităților locale responsabile de protecția datelor, care pot împiedica stocarea de informații privind adresa IP completă.

Ascunderea/mascarea adreselor IP se efectuează imediat ce sunt primite datele de rețeaua de culegere Analytics, înainte de a avea loc stocarea sau procesarea.”

[Sursa citată: Google Analytics – Documentație tehnică:

https://support.google.com/analytics/answer/2763052?hl=ro&ref_topic=2919631].

Website-ul industrialplast.ro utilizează această opțiune pentru a respecta politicile de confidențialitate în vigoare.

Cookies utilizate de website-ul www.industrialplast.ro

În tabelele de mai jos se regasesc clasificarea și descrierea cookie-urilor folosite website-ul www.industrialplast.ro:

First Party Cookies

 

Nume cookie

Scop

Informatii

Google

Analytics

ga,

_gat

_git,

_utma

Aceste module cookie sunt utilizate pentru a colecta informatii despre modul in care vizitatorii utilizeaza site-ul nostru.Utilizam informatiile pentru a compila rapoarte si pentru a ne ajuta sa imbunatatim site-ul web.Aceste informatii sunt combinate cu date de la mii de alti vizitatori pentru a crea o imagine globala autilizarii site-ului.Vizitatorul nu este identificat niciodata in mod individual sau personal.

https://policies.google.com/

Third Party Cookies

 

Nume cookie

Scop

Informatii

Google

Maps

1P_JAR

CONSENT,

NID

Google a setat un numar de cookie-uri pe orice pagina care include o harta Google.Site-ul www.industrialplast.ro nu are control asupra cookie-urilor stabilite de Google.Ele colecteaza informatii pentru a identifica numarul si comportamentul utilizatorilor Google Harti, informatiile fiind preluate de catreGoogle.Aceste module cookie nu va identifica personal decat daca sunteti deja conectat la un cont personal Google.

https://policies.google.com/

 

Nume cookie

Scop

Informatii

Youtube

GPS,PREF,VISITOR_INFO1_LI,

VE,YSC,

CONSENT,S_GL,IDE

YouTube poate seta cookie-uri pe computerul utilizatorului odata ce vizitatorului face click pe playerul video YouTube.Aceste module cookie nu va identifica personal decat daca sunteti deja conectat la un cont personal Google.

https://www.youtube.com/yt/about/policies/#com

munity-guidelines

 

Nume cookie

Scop

Informatii

Facebook

Modulele

cookie pe care Facekook le foloseste sunt posibil sa se schimbe din cand in cand,pe masura ce Facebook imbunatateste si actualizează produsele sale.

Modulele cookie permit Facebook sa va ofere produsele Facebook si sa inteleaga informatiile pe care le primesc despre dumneavoastra ,inclusiv informatiile despre utilizarea altor site-uri web si aplicatii de catre dumneavoastra, indiferent daca sunteti sau nu inregistrat sau conectatla acestea.Modulele cookie furnizate de Facebook sunt create si controlate de facebook, care detine controlul deplin asupra datelor colectate si a modului in care sunt utilizate.

Https://ro-ro.facebook

.com/policies/cookies/

Dezactivarea cookies

În cazul în care nu se doreste oferirea aceste informații colectate prin intermediul cookie-urilor, se poate alege configurarea ca web browser-ul vizitatorului să nu accepte cookie-uri, dar în acest caz posibilitatea ca website-ul sau anumite părți/funcționalități alea acestuia (care utilizează cookie-uri) să nu funcționeze corespunzător.

Dezactivarea cookie-urilor este un proces ce diferă în funcție de browser-ul de navigare. Mai jos se regasesc informațiile necesare pentru a dezactiva cookie-urile în

principalele browsere existente. De asemenea se poate consulta meniul de ajutor al browser-ului web pentru această operațiune.

Dezactivarea cookies în Internet Explorer

meniul “Tools” apoi opțiunea “Internet Options”

in fereastra nou deschisă click pe tab-ul Privacy

click pe butonul Advanced și alegeți pentru setările cookies opțiunea Block

Dezactivarea cookies în Google Chrome

“Settings” din meniul ce se deschide accesând în Chrome

La finalul paginii deschise ,click pe lick-ul “Advanced”

Sub secțiunea “Privacy and security,” click pe secțiunea “Content settings”

Click pe opțiunea “Cookies” și alegeți opțiunile dorite pentru blocare

Dezactivarea cookies în Safari

Meniul “Preferences” opțiunea “Privacy”

Click pe “Remove all Website Data”

Dezactivarea cookies în Firefox

Meniul opțiunea “Options”

Click pe link-ul Privacy & Security

Secțiunea Cookies and Site Data și opțiunea Block cookies and site data

Dezactivarea cookies în Opera 6.0 și versiuni anterioare

Meniul “Files” apoi dați click pe opțiunea “Preferences”

“Privacy” și alegeți opțiunile corecpunzătoare pentru blocarea cookies

Actualizări

Industrial Plast SRL își rezervă dreptul de a face orice completări sau modificări la prezenta politică de cookie-uri. Pentru a fi la curent cu ultimele modificări, se poate vizita această pagină periodic pentru informari asupra modificărilor sau completărilor operate.

Sfaturi pentru o navigare sigură şi responsabilă, bazată pe cookies

Datorită flexibilităţii lor şi a faptului că majoritatea dintre cele mai vizitate website-uri, inclusiv cele mai mari, folosesc cookie-uri, acestea sunt aproape inevitabile. Dezactivarea cookie-urilor nu va permite accesul utilizatorului

pe site-urile cele mai răspândite şi utilizate, printre care: Facebook, Twitter, YouTube, Gmail, Yahoo şi altele.

Sfaturi care pot asigura navigarea în siguranță, însă cu ajutorul cookie-urilor:

particularizarea reglajelor browser-ului, în ceea ce priveşte cookie-urile, pentru a reflecta un nivel confortabil pentru vizitator al securităţii utilizării cookie-urilor;

dacă cookie-urile nu deranjeaza şi exista o singura persoană care utilizează computerul, se pot regla termene lungi de expirare pentru stocarea istoricului de navigare şi al datelor personale de acces;

in cazul in care se imparte accesul la calculator, se poate lua în considerare reglarea browser-ului pentru a şterge datele individuale de navigare de fiecare dată când închideţi browser-ul. Aceasta este o variantă de a accesa website-urile care plasează cookie-uri şi de a şterge orice informaţie de vizitare, la închiderea sesiunii de navigare;

instalarea şi actualizarea constant aplicaţii antispyware. Multe dintre aplicaţiile de detectare şi prevenire a spyware-ului includ detectarea atacurilor pe site-uri. Astfel, împiedică browser-ul de a accesa website-uri care ar putea să exploateze vulnerabilităţile browser-ului sau să descarce software periculos;

asigurarea că browser-ul este mereu actualizat. Multe dintre atacurile bazate pe cookies se realizează exploatând punctele slabe ale versiunilor vechi ale browsere-lor.

Cum se poate proceda dacă nu se doreste să fie instalate module

cookie pe computerul vizitatorului?

Există persoane pentru care stocarea unor informații extrase din calculator sau dispozitivul mobil are un caracter relativ invaziv, mai ales atunci când informațiile în cauză sunt stocate și utilizate de către terți care le sunt necunoscuți.

In acest caz exista posibilitatea de a bloca toate modulele cookie sau doar pe unele dintre acestea ori chiar de a elimina module cookie care au fost instalate pe terminalul vizitatorului. In acest caz insa , existarisculk de a nu se putea utiliza anumite funcții. Pentru a activa acest blocaj, trebuie modificati parametrii de confidențialitate ai browser-ului. Dezactivarea şi refuzul de a primi cookie-uri pot face anumite site-uri impracticabile sau dificil de vizitat şi folosit. De asemenea, refuzul de a accepta cookie-uri nu înseamnă că utilizatorul nu va mai primi / vedea publicitate online.

Este posibilă reglarea din browser pentru ca aceste cookie-uri să nu mai fie acceptate sau se poate regla browse-rul să accepte cookie-uri de la un anumit website. Dar, de exemplu, daca un utilizator nu este înregistat folosind cookie-urile, nu va putea lăsa comentarii. Toate browsere-le moderne oferă posibilitatea de a schimba reglajele cookie-urilor. Aceste reglaje se găsesc, de regulă, în meniurile (butoanele) „Opţiuni”, „Reglaje” sau „Preferinţe” ale browser-ului.

Ștergerea cookie-urilor de pe dispozitivul vizitatorului

Se pot șterge toate modulele cookie care se află deja pe dispozitivul vizitatorului ștergând istoricul de navigare al browser-ului. Operațiunea va șterge toate modulele cookie de pe toate site-urile vizitate. Aceasta înseamnă însă că s-ar putea pierde unele informații salvate (de exemplu, datele de conectare salvate sau preferințele de pe site).

 


 

 

 

 

 

Acest site www.industrialplast.ro foloseste cookies. Navigand in continuare va exprimati acordul pentru folosirea acestora: .
Aflati mai multe detalii accesati pagina: Termeni si conditii - Protectia datelor cu caracter personal - Politica cookies